Vyúčtování tepla dle 269/2015 Sb.

Změny ve vyúčtování tepla dle 269/2015 Sb.
Základní rozdíl oproti původnímu výpočtu je v tom, že se v případě výskytu odchylky (nyní +100/ -20 oproti původní +40/ -40) stanoví maximální (minimální ná...
Čt, 3 Září, 2020 v 1:05 ODPOLEDNE
Nastavení rozložení nákladů v období
Volba:  Náklady – Rozložení nákladů v období.    Označení období stanovující klimatickou náročnost    Pro výpočet nákladů spotřební složky na neumožněné...
Čt, 3 Září, 2020 v 12:43 ODPOLEDNE
Doplnění volných prostor
  Volba Pasporty – Seznam prostor – Akce – Doplnění neobsazených prostor   Program neumožní výpočet tepla dle spotřeb, pokud nenavazují data nastěhování ...
Čt, 3 Září, 2020 v 12:49 ODPOLEDNE
Nastavení FM pro vyúčtování tepla
Nastavení fakturačního místa (FM) pro výpočet tepla:   Základní složka "dle vytápěné plochy beze ztrát"   Velikost základní složky p...
Čt, 3 Září, 2020 v 12:57 ODPOLEDNE
Neumožněné odečty tepla a teplé vody
Po načtení odečtů se automaticky nastaví koeficient navýšení na 3 (dříve se musel zadávat)   Nový výpočet se provede dle vyhlášky    U SV žádná změna ne...
Čt, 3 Září, 2020 v 12:58 ODPOLEDNE
Nastavení počtu průchodů při výpočtu tepla
Volba Servis – Konfigurace aplikace – Nastavení  V poli „Průchodů pro VYU tepla dle spotřeb“ zadejte maximální počet průchodů při rozúčtování tepla. D...
Čt, 3 Září, 2020 v 1:06 ODPOLEDNE
Všichni v odchylce - doporučení pro výpočet
Pokud se stane, že v průběhu výpočtu nedojde k rozpočítání v důsledku toho, že v posledním průchodu se dostanou všichni do odchylky, pak by mohlo být řešení...
Čt, 3 Září, 2020 v 1:20 ODPOLEDNE
Kontrolní sestava vyúčtování tepla
Základní kontrolní sestava, která dokumentuje průběh výpočtu je k dispozici ve volbě:   Vyúčtování – Zpracování vyúčtování – [UŽI] – Sestavy –Rozbor odchy...
Čt, 3 Září, 2020 v 1:22 ODPOLEDNE