Volba:  Náklady – Rozložení nákladů v období

 

Označení období stanovující klimatickou náročnost 

 

Pro výpočet nákladů spotřební složky na neumožněné odečty se pro případ užívání jen část období použije k rozdělení nákladů váhy dle klimatické náročnosti. V číselníku by již mělo být rozložení měsíčních vah s názvem „topné období“. 

 

Nastavení rozložení nákladů pro vyúčtování teplaNově je zde definováno rozložení nákladů „po dnech“, které se využije pro vyúčtování tepla.  Pomocí tlačítka „Vygenerovat rok“ vygenerujte roční rozložení na jednotlivé dny. Na výběr je „Rovnoměrné rozložení“ (nastaví jako platné všechny dny daného roku – použitelné pro teplou vodu) nebo „Topné období“, kdy jako platné se označí dny v měsících leden–květen a září–prosinec. Přes opravu lze u každého jednotlivého dne označit, zda je/není platný pro rozúčtování.