Základní rozdíl oproti původnímu výpočtu je v tom, že se v případě výskytu odchylky (nyní +100/ -20 oproti původní +40/ -40) stanoví maximální (minimální náklad) a pro zbytek prostor se provede v „dalším průchodu“ kompletní nový výpočet, tedy i nové rozdělení na základní a spotřební složku. Tento postup se opakuje do okamžiku, kdy není žádný byt v odchylce.  

 

Nový systém výpočtu tedy vyžaduje mít návazné období v nastěhování a odstěhování. Dříve se vyčíslily ztráty na neobsazené byty automaticky, dnes už to vzhledem k tomu, že se dopočet provádí jen na část, uživatelů není možné. Pokud by došlo k odchylce u uživatele, který bydlel jen část období, pak by se pro zbytek rozúčtování (uživatel s částečným obdobím by se vynechal) při vyúčtování se ztrátami vyčíslilo i období, které spadlo do odchylek jako ztráta. 

V případě nesouladu program na návaznost upozorní a výpočet se nespustí. 

 

S výše uvedeným souvisí i způsob rozúčtování základní složky nákladů - nyní musí být m2 vytápěné „beze ztrát“. Program opět neumožní provést výpočet, pokud je na fakturačním místě chybně nastavena základní složka, tj. výpočet musí být prováděn beze ztrát.