Adresář klientů

Adresář klientů
Jedná se o centrální adresář klientů. Zde zadáte majitele prostor, uživatele (nájemníci, vlastníci, ...), spolubydlící, dodavatele, odběratele, ... . Typ kli...
Po, 5 Březen, 2018 at 9:41 AM
Hromadné oznámení
Tato volba umožní odeslat hromadně oznámení vybraným klientům. Adresář pro výstupní soubory nastavíte v kofiguraci (Servis - Konfigurace apli...
Po, 5 Březen, 2018 at 9:42 AM