Jedná se o centrální adresář klientů. Zde zadáte majitele prostor, uživatele (nájemníci, vlastníci, ...), spolubydlící, dodavatele, odběratele, ... .

Typ klienta zvolíte v Detailu klienta, přičemž je možné zvolit i více kategorií.