Tato volba umožní odeslat hromadně oznámení vybraným klientům.

Adresář pro výstupní soubory nastavíte v kofiguraci (Servis - Konfigurace aplikace - Účetnictví - Složka pro uložení odkazů)

Zde se vytvoří podsložka "Adresar"Pokud požadujete vložit soubor do odkazů, vyberte typ odkazu a označte, zda požadujete exportovat soubor na domy-online.

Pro odeslání souboru e_mailem jako přílohu vyberte šablonu e_mailu a zvolte "Sestava jako příloha". 

Lze odeslat i e_mail bez přílohy.