Uživatelé prostor

Příjmy z pronájmu
Rozúčtování fondu (např. fond "Příjmy z pronájmu") 1. Nastavení šablony pro rozúčtování: Servis - Konfigurace aplikace - Šablona pro rozúč...
Út, 16 Březen, 2021 v 12:08 ODPOLEDNE
Zápočet pohledávek na nového vlastníka
1. Vytvoření šablony pro převod pohledávek - volba Číselníky - Pro předpisy - Šablony předpisů. Zde zadáte hlavičku a položku předpisu pro zápočet. 2...
Pá, 16 Prosinec, 2022 v 1:09 ODPOLEDNE