VerzeKdeCoPopis
1.0.243.1AdresářSeznamPřidán sloupec Datum narození
1.0.243.1Poměrová měřidlaAkceDo volby Akce - Hromadná změna měřidel přidána volba pro změnu data platnosti DO
1.0.243.1Seznam katastrůVloženíPři zadáváni nového katastru je možno editovat i kód katastru. Dosud byl generován systémem.
1.0.243.1Výběr předpisůAkce Nová akce - Hromadné založení plateb na zůstatky - Za výběr položek. Dosud šlo pouze na celý předpis.
1.0.243.1Výběr předpisůSestava Do sestavy Předepsáno - Za vybranou položku DLE UŽIVATELŮ se započ. plochou byla přidána možnost export do CSV.
1.0.243.1Výběr předpisůSestava Nová sestava Předepsáno/Vybráno celkem - Výnos/Služby
1.0.243.1Adresář Sestava Nová sestava - Přehledy majitelům - Kontakty majitele
1.0.243.1Výběr předpisůAkce Nová akce - Export předpisů po položkách
1.0.241.1Seznam uživatelů prostorSestava Nová sestava pro fondy - Fondy na byt - Vyúčtování fondu
1.0.246.1Seznam uživatelů prostorAkceNová hromadná akce:
 
Akce - Hromadné změny u uživatele - Změna data začátku užívání.
1.0.246.1OdečtyAkceImport odečtů METRA. Přídána kontrola. Nelze zadat datum odečtu více než dva roky zpětně.
1.0.246.1Předpisy uživateleAkceV předpisech uživatele přidána Akce - Předání  vybraných předpisů jinému uživateli. Předá vybrané předpisy včetně plateb na tyto předpisy.
1.0.246.1UpomínkyAkceMožnost odeslat e_mailem upomínku i účastníkům smlouvy.
1.0.245.1Poměrová měřidlaAkceDo volby Akce - Hromadná změna měřidel přidána volba pro změnu statusu měřidla (platný, archiv, … )
1.0.246.1Výběr platebFiltrDo Rozšířeného filtru přidán Typ uživatele (nájemník, vlastník, …)
1.0.246.1Výběr předpisůSestavyNová sestava Sestavy - Předepsáno - Dle položek předpisu DLE MAJITELŮ a DOMŮ - roční přehled
1.0.246.1ServisSpráva datNová volba Servis - Správa dat - SQL konzole. Umožní spustit SQL příkaz na databázi. Přístupná pro Správce aplikace.
1.0.246.1AvízaNové avízoČíselníky - Ostatní - Nastavení avíz - nové: Avízo na neodeslané maily
1.0.251.1Výběr předpisůFiltrOprava filtru, pole Jiná adresa
1.0.251.1Vyúčtování uživatelům AkceAkce - Nastavení platby bankou. Dotaz, zda ponechat nastavení pole Odesílat PP/PB - ANO/NE
1.0.251.1Poukázky BAkceV Seznamu poukázek B nová Akce - Vytvoření plateb za výběr poukázek. Vytvoří platby pro poukázky B ve výběru. Umožní se tak dávkově vytvořit platby na odeslané poukázky bez nutnostiprovádět výběr vyúčtování. 
1.0.251.1VyúčtováníAkceKopie vyúčtování - oprava chyby. Př kopírování vyúčtování se nekopírovaly neobsazené prostory.
1.0.251.1AvízaNové avízoČíselníky - Ostatní - Nastavení avíz - nové: Konec platnosti smlouvy s dodavateli
1.0.251.1PředpisyÚčetnictvíVolba Nájem - Uzávěrky období - Akce - Přenos předpisů do účetnictví FENIX. Pro nastavení a popis parametrů přenosu použijte uživatelskou příručku Windomy SQL - Komunikace s účetnictvím FENIX
1.0.253.1OdečtyAkceNová akce Odečty - Hromadné odečty - Akce - Import odečtů dole nastavení formátu CSV.

 Tato volba umožňuje nastavit univerzální formát CSV souborů pro načítání odečtů. Nastavení se provede ve volbě 
Číselníky - Pro odečty - Formáty importu odečtů CSV.

Soubory odečtů dle definovaných formátů pak lze načítat ručně ve volbě Hromadné odečty nebo načítat automaticky při spouštění programu s příslušnými parametry (popis parametrů najdete v Systémové příručce.

 Pro bližší info použijte uživatelskou příručku 
Windomy SQL - Import odečtů dle nastavení formátu CSV, ke stažení zde:

 Import odečtů dle nastavení formátu CSV : Podpora (freshdesk.com)
1.0.253.0Seznam KPFormulářPřidán sloupec "Poznámka" do Seznamu KP
1.0.253.1Výběr platebFiltrUpraven filtr pro výběr dle majitelů na majitele domu, nikoliv na majitele účtu. 
1.0.253.1Výběr předpisůAkceElektronický platební příkaz - přidána možnost vytvoření VS z posledního předpisu uživatele (s poslední splatností)
1.0.253.1Výběr platebNová AkcePřidána Akce - Zpracování oznámení, která umožní PDF soubory pro jednitlivé uživatele (možnost vložit do odkazů, odeslat emailem, zápis do pošty … )
1.0.256.1Insolvenční rejstříkAvízaAvíza na insolvence u uživatelů a spolubydlících: nastavení nyní stejné jako ostatní typy avíz. Nastavení avíza ve volbě Číselníky - Ostatní - Nastavení avíz - Upozornění na insolvenci pro uživatele a spolubydlící.
 
Avíza na insolvence pro ostatní v adresáři (majitelé, dodavatelé atd.): nastavení příjemce avíza v profilu uživatele ve volbě Rozšířené nastavení - Posílat avízo pro adresář.
1.0.256.1Zadávání platbyVložení nové platbyPři zadávání platby se nově řadí nezaplacené předpisy k napojení sestupně dle data splatnosti předpisu
1.0.256.1Nová diskontní sazbaImplementována změna diskontní sazby pro penalizaci dle ČNBVýše platná od 1.7.2022 je 15 %. Historii diskontních sazeb najdete ve volbě Číselníky - Pro předpisy - Sazby penále dle ČNB.
1.0.257.1Výběr předpisůPřidáno pole Účet pro přeplatky ANO/NEUmožní filtrovat dle toho, zda uživatel má účet určený pro přeplatky. Využije se zejména při tvorbě platebních příkazů na přeplatky. Vyfiltrují se uživatelé, kteří mají účet (pouze těm lze odeslat přeplatky platebním příkazem) a lze naopak vyfiltrovat uživatele, kteří účet nemají pro jinou možnost vyplacení přeplatků (např. pomocí poukázek B)
1.0.259.1Uzávěrky obdobíAkce Export plateb do účetnictví MONEY
1.0.259.1AvízaAvízo na neodeslané emailyZměnil se systém avíz pro neodeslané emaily. V případě neodeslaných emailů se posílá avízo uživateli, který emaily vytvořil. Není vázáno na kontakt domu.
1.0.259.1Filtr v předpisxchOprava filtruOprava filtru Účet pro nájemné = NE. Vyfiltruje všechny uživatele, kteří nemají účet pro nájemné
1.0.259.1UživateléZadání nového uživatelePři zakládání nového uživatele se nabídnou všechny kontakty z Adresáře. Vybraný kontakt se označí automaticky jako Uživatel
1.0.260.1Pasporty - Seznam domůAkce - Hromadné přidání kontaktuTato funkce byla upravena tak, že lze hromadně vložit více kontaktů stejného typu. Dosud bylo možné vložit jen jeden, který sepouze  mohl aktualizovat, nikoliv přidat.
1.0.260.1Pasporty - Seznam domůAkce - Hromadný výmaz kontaktuNová akce. Umožňuje vymazat hromadně stávající kontakt domu.
1.0.260.1Předpisy uživateleRozšířený filtr - Upomínky uživateleZobrazí se celková částka a penále na upomínce - pro lepší výběr požadované upomínky
1.0.260.1Předpisy uživateleAkce - Penalizační fakturaV případě, že byly ve fitru vybrány upomínky, kde bylo vyčísleno penále, toto penále se předvyplní jako maximální částka předepsiovaného penále. Lze libovolně změnit.
1.0.261.1Položky fakturačních místNové pole Poznámka pro oznámení o vyúčtováníPřidáno nové pole pro poznámku, která se bude tisknout na Oznámení o vyúčtování. Lze zadat libovolnou poznámku, implicitně pro poznámku o skladbě zdrojů energie a emisích skleníkových plynů
 
Příklad poznámky:

Skladba zdrojů energie a emise skleníkových plynů
rok 2021 Hnědé uhlí Zemní plyn Biopaliva Komunální odpad
Skladba zdrojů 90.60 % 0.13 % 9.27 % 0.00 %
 Skleníkové plyny        802 219 tun               625 tun                 0 tun                   0 tun
1.0.261.1Poznámka FM ve vyúčtováníNové pole Poznámka pro oznámení o vyúčtováníVolba Vyúčtování - Zpracování vyúčtování - [FM] - Možnost zadat poznámku, která se bude tisknout na Oznámení o vyúčtování. Lze zadat ručně nebo zkopírovat z nastavení položky FM
1.0.261.1Položky fakturačních místAkce - Zkopírování poznámky Volba Náklady - Fakturační místa - [Položky] - Akce - Zkopírování poznámky - zkopíruje zadanou poznámku do všem položek stejného typu pro vybraná fakturační místa.
1.0.261.1Zpracování vyúčtování - FMAkce - Hromadné doplnění poznámek FMVolba Vyúčtování - Zpracování vyúčtování - [FM] - Akce - Hromadné doplnění poznámek FM. Doplní poznámky FM dle aktuálního nastavení položek FM (ve volbě  Náklady - Fakturační místa - [Položky]). Tyto poznámky se pak tisknou na Oznámení o vyúčtování
1.0.261.1Oznámení o vyúčtováníÚprava sestavySestava Oznámení o vyúčtování dle plateb byla doplněna o grafy spotřeb studené vody, teplé vody a tepla za poslední tři období
1.0.261.1Fakturační místaVýběr prostor pro FMPřidán sloupec s označením bytu pro lepší vyhledávání
1.0.261.1Zpracování oznámeníGenerování PDFPři generování PDF z voleb Zpracování oznámení (v různých agendách) byly do názvu vytvořeného souboru přidány milisekundy z času vytvoření souboru.