DatumVerzeKdeCoPopis
14.1.20221.0.243.1AdresářSeznamPřidán sloupec Datum narození
14.1.20221.0.243.1Poměrová měřidlaAkceDo volby Akce - Hromadná změna měřidel přidána volba pro změnu data platnosti DO
14.1.20221.0.243.1Seznam katastrůVloženíPři zadáváni nového katastru je možno editovat i kód katastru. Dosud byl generován systémem.
14.1.20221.0.243.1Výběr předpisůAkce Nová akce - Hromadné založení plateb na zůstatky - Za výběr položek. Dosud šlo pouze na celý předpis.
14.1.20221.0.243.1Výběr předpisůSestava Do sestavy Předepsáno - Za vybranou položku DLE UŽIVATELŮ se započ. plochou byla přidána možnost export do CSV.
14.1.20221.0.243.1Výběr předpisůSestava Nová sestava Předepsáno/Vybráno celkem - Výnos/Služby
14.1.20221.0.243.1Adresář Sestava Nová sestava - Přehledy majitelům - Kontakty majitele
14.1.20221.0.243.1Výběr předpisůAkce Nová akce - Export předpisů po položkách
7.3.20221.0.241.1Seznam uživatelů prostorSestava Nová sestava pro fondy - Fondy na byt - Vyúčtování fondu
6.4.20221.0.246.1Seznam uživatelů prostorAkceNová hromadná akce:
 
Akce - Hromadné změny u uživatele - Změna data začátku užívání.
6.4.20221.0.246.1OdečtyAkceImport odečtů METRA. Přídána kontrola. Nelze zadat datum odečtu více než dva roky zpětně.
6.4.20221.0.246.1Předpisy uživateleAkceV předpisech uživatele přidána Akce - Předání  vybraných předpisů jinému uživateli. Předá vybrané předpisy včetně plateb na tyto předpisy.
6.4.20221.0.246.1UpomínkyAkceMožnost odeslat e_mailem upomínku i účastníkům smlouvy.

19.3.20221.0.245.1Poměrová měřidlaAkceDo volby Akce - Hromadná změna měřidel přidána volba pro změnu statusu měřidla (platný, archiv, … )
6.4.20221.0.246.1Výběr platebFiltrDo Rozšířeného filtru přidán Typ uživatele (nájemník, vlastník, …)
6.4.20221.0.246.1Výběr předpisůSestavyNová sestava Sestavy - Předepsáno - Dle položek předpisu DLE MAJITELŮ a DOMŮ - roční přehled
25.5.20221.0.246.1ServisSpráva datNová volba Servis - Správa dat - SQL konzole. Umožní spustit SQL příkaz na databázi. Přístupná pro Správce aplikace.
26.5.20221.0.246.1AvízaNové avízoČíselníky - Ostatní - Nastavení avíz - nové: Avízo na neodeslané maily
5.6.20221.0.251.1Výběr předpisůFiltrOprava filtru, pole Jiná adresa
6.6.20221.0.251.1Vyúčtování uživatelům AkceAkce - Nastavení platby bankou. Dotaz, zda ponechat nastavení pole Odesílat PP/PB - ANO/NE
6.6.20221.0.251.1Poukázky BAkceV Seznamu poukázek B nová Akce - Vytvoření plateb za výběr poukázek. Vytvoří platby pro poukázky B ve výběru. Umožní se tak dávkově vytvořit platby na odeslané poukázky bez nutnostiprovádět výběr vyúčtování. 
7.6.20221.0.251.1VyúčtováníAkceKopie vyúčtování - oprava chyby. Př kopírování vyúčtování se nekopírovaly neobsazené prostory.
25.5.20221.0.251.1AvízaNové avízoČíselníky - Ostatní - Nastavení avíz - nové: Konec platnosti smlouvy s dodavateli
25.5.20221.0.251.1PředpisyÚčetnictvíVolba Nájem - Uzávěrky období - Akce - Přenos předpisů do účetnictví FENIX. Pro nastavení a popis parametrů přenosu použijte uživatelskou příručku Windomy SQL - Komunikace s účetnictvím FENIX
15.6.20221.0.253.1OdečtyAkceNová akce Odečty - Hromadné odečty - Akce - Import odečtů dole nastavení formátu CSV.

 Tato volba umožňuje nastavit univerzální formát CSV souborů pro načítání odečtů. Nastavení se provede ve volbě 
Číselníky - Pro odečty - Formáty importu odečtů CSV.

Soubory odečtů dle definovaných formátů pak lze načítat ručně ve volbě Hromadné odečty nebo načítat automaticky při spouštění programu s příslušnými parametry (popis parametrů najdete v Systémové příručce.

 Pro bližší info použijte uživatelskou příručku 
Windomy SQL - Import odečtů dle nastavení formátu CSV, ke stažení zde:

 
Import odečtů dle nastavení formátu CSV : Podpora (freshdesk.com)
14.6.20221.0.253.0Seznam KPFormulářPřidán sloupec "Poznámka" do Seznamu KP
15.6.20221.0.253.1Výběr platebFiltrUpraven filtr pro výběr dle majitelů na majitele domu, nikoliv na majitele účtu. 
20.6.20221.0.253.1Výběr předpisůAkceElektronický platební příkaz - přidána možnost vytvoření VS z posledního předpisu uživatele (s poslední splatností)
20.6.20221.0.253.1Výběr platebNová AkcePřidána Akce - Zpracování oznámení, která umožní PDF soubory pro jednitlivé uživatele (možnost vložit do odkazů, odeslat emailem, zápis do pošty … )
29.6.20221.0.256.1Insolvenční rejstříkAvízaAvíza na insolvence u uživatelů a spolubydlících: nastavení nyní stejné jako ostatní typy avíz. Nastavení avíza ve volbě Číselníky - Ostatní - Nastavení avíz - Upozornění na insolvenci pro uživatele a spolubydlící.
 
Avíza na insolvence pro ostatní v adresáři (majitelé, dodavatelé atd.): nastavení příjemce avíza v profilu uživatele ve volbě Rozšířené nastavení - Posílat avízo pro adresář.
12.7.20221.0.256.1Zadávání platbyVložení nové platbyPři zadávání platby se nově řadí nezaplacené předpisy k napojení sestupně dle data splatnosti předpisu
12.7.20221.0.256.1Nová diskontní sazbaImplementována změna diskontní sazby pro penalizaci dle ČNBVýše platná od 1.7.2022 je 15 %. Historii diskontních sazeb najdete ve volbě Číselníky - Pro předpisy - Sazby penále dle ČNB.
30.7.20221.0.257.1Výběr předpisůPřidáno pole Účet pro přeplatky ANO/NEUmožní filtrovat dle toho, zda uživatel má účet určený pro přeplatky. Využije se zejména při tvorbě platebních příkazů na přeplatky. Vyfiltrují se uživatelé, kteří mají účet (pouze těm lze odeslat přeplatky platebním příkazem) a lze naopak vyfiltrovat uživatele, kteří účet nemají pro jinou možnost vyplacení přeplatků (např. pomocí poukázek B)
2.9.20221.0.259.1Uzávěrky obdobíAkce Export plateb do účetnictví MONEY
6.9.20221.0.259.1AvízaAvízo na neodeslané emailyZměnil se systém avíz pro neodeslané emaily. V případě neodeslaných emailů se posílá avízo uživateli, který emaily vytvořil. Není vázáno na kontakt domu.
6.9.20221.0.259.1Filtr v předpisxchOprava filtruOprava filtru Účet pro nájemné = NE. Vyfiltruje všechny uživatele, kteří nemají účet pro nájemné
6.9.20221.0.259.1UživateléZadání nového uživatelePři zakládání nového uživatele se nabídnou všechny kontakty z Adresáře. Vybraný kontakt se označí automaticky jako Uživatel
18.9.20221.0.260.1Pasporty - Seznam domůAkce - Hromadné přidání kontaktuTato funkce byla upravena tak, že lze hromadně vložit více kontaktů stejného typu. Dosud bylo možné vložit jen jeden, který sepouze  mohl aktualizovat, nikoliv přidat.
18.9.20221.0.260.1Pasporty - Seznam domůAkce - Hromadný výmaz kontaktuNová akce. Umožňuje vymazat hromadně stávající kontakt domu.
18.9.20221.0.260.1Předpisy uživateleRozšířený filtr - Upomínky uživateleZobrazí se celková částka a penále na upomínce - pro lepší výběr požadované upomínky
18.9.20221.0.260.1Předpisy uživateleAkce - Penalizační fakturaV případě, že byly ve fitru vybrány upomínky, kde bylo vyčísleno penále, toto penále se předvyplní jako maximální částka předepsiovaného penále. Lze libovolně změnit.
13.10.20221.0.261.1Položky fakturačních místNové pole Poznámka pro oznámení o vyúčtováníPřidáno nové pole pro poznámku, která se bude tisknout na Oznámení o vyúčtování. Lze zadat libovolnou poznámku, implicitně pro poznámku o skladbě zdrojů energie a emisích skleníkových plynů
 
Příklad poznámky:

Skladba zdrojů energie a emise skleníkových plynů
rok 2021 Hnědé uhlí Zemní plyn Biopaliva Komunální odpad
Skladba zdrojů 90.60 % 0.13 % 9.27 % 0.00 %
 Skleníkové plyny        802 219 tun               625 tun                 0 tun                   0 tun
13.10.20221.0.261.1Poznámka FM ve vyúčtováníNové pole Poznámka pro oznámení o vyúčtováníVolba Vyúčtování - Zpracování vyúčtování - [FM] - Možnost zadat poznámku, která se bude tisknout na Oznámení o vyúčtování. Lze zadat ručně nebo zkopírovat z nastavení položky FM
13.10.20221.0.261.1Položky fakturačních místAkce - Zkopírování poznámky Volba Náklady - Fakturační místa - [Položky] - Akce - Zkopírování poznámky - zkopíruje zadanou poznámku do všem položek stejného typu pro vybraná fakturační místa.
13.10.20221.0.261.1Zpracování vyúčtování - FMAkce - Hromadné doplnění poznámek FMVolba Vyúčtování - Zpracování vyúčtování - [FM] - Akce - Hromadné doplnění poznámek FM. Doplní poznámky FM dle aktuálního nastavení položek FM (ve volbě     Náklady - Fakturační místa - [Položky]). Tyto poznámky se pak tisknou na Oznámení o vyúčtování
13.10.20221.0.261.1Oznámení o vyúčtováníÚprava sestavySestava Oznámení o vyúčtování dle plateb byla doplněna o grafy spotřeb studené vody, teplé vody a tepla za poslední tři období
13.10.20221.0.261.1Fakturační místaVýběr prostor pro FMPřidán sloupec s označením bytu pro lepší vyhledávání
13.10.20221.0.261.1Zpracování oznámeníGenerování PDFPři generování PDF z voleb Zpracování oznámení (v různých agendách) byly do názvu vytvořeného souboru přidány milisekundy z času vytvoření souboru.
25.10.20221.0.262.1Konfigurace aplikaceNastavení VSPřidám nový typ pro generování čísla uživatele. Formát (D)(CCC)(BBB). Tedy číslo popisné - číslo orientační - číslo prostoru
25.10.20221.0.262.1RevizeNová sestava Volba Pasporty - Seznam revizí - Sestavy - Přehled revizí dle dodavatelů a typů revizí.
25.10.20221.0.262.1PředpisyVýběr předpisůUmožněna editace předpisu ve Výběru předpisů. Dosud šlo pouze v předpisech uživatele.
25.10.20221.0.262.1ČíselníkyTypy měřidelPřidáno pole Radiové pro označení měřidel s radiovým odečtem
25.10.20221.0.262.1Seznam měřidelFiltrPřidána možnost filtrovat dle měřidla Radiové ANO/NE
25.10.20221.0.262.1Platby Nová sestava Sestava v platbách - Platby dle položek - Součty dle položek a sazeb DPH
25.10.20221.0.262.1Vyúčtování uživatelům Výmaz navržených zálohVolba Vyúčtování - Vyúčtování uživatelům - Akce - Návrh záloh - Výmaz navržrných záloh.  Umožní smazat navržené zálohy .
25.10.20221.0.262.1Platby uživatelůNastavení a zrušení data zaúčtováníBylo upraveno přístupové právo. Přístupové právo k volbám Nastavení a Zrušení data zaúčtování bylo nastaveno dle přístupovývh ptáv k agendě Platby. Dosud měl oprávnění pouze Správce.
2.12.20221.0.263.1AdresářNová sestava Volba Adresář - Sestavy - Přehled kontaktů. Sestava zobrazí jak kontakty majitele, pokud pokud je vybrán majitel, tak i opačně u uživatelů zobrazí majitele, jehož je uživatel kontaktem.
2.12.20221.0.263.1AdresářNová sestava Volba Adresář - Sestavy - Přehledy majitelům - Seznam plánovaných revizí
2.12.20221.0.263.1Seznam domůNová sestava Volba Pasporty - Seznam domů - Sestavy - Seznam majitelů dle skupin domů
2.12.20221.0.263.1Aktuální pohledávkyÚprava sestavyByl upraven filtr sestavy ve volbě Uživatelé - Sestavy - Aktuální pohledávky - Dle období předpisu ve sloupcích. Přidán filtr na období plateb a na typ předpisu.
11.12.20221.0.264.1Předpisy uživatelePřevod pohledávekDo předpisů uživatele přidána Akce - Převod pohledávek na nového vlastníka. Umožňující automatizovaný převod pohledávek při výměně vlastníka bytu  .
Popis zde:
 https://oksoft2.freshdesk.com/support/solutions/articles/1000314077
19.12.20221.0.265.1UživateléNastěhování/odstěhování uživatelePři nastěhování/odstehování uživatele lze rovnou aktivovat formulář pro zadání odečtů. Aktivace se nastaví ve volbě Servis - Konfigurace aplikace - Nastavení - Po založení uživatele se ihned aktivuje formulář pro odečty
27.12.20221.0.266.1PředpisyVýběr předpisůDoplněno pole Číslo uživatele do mřížky ve volbě Předpisy.
28.12.20221.0.267.1Platby uživatelePřevzetí platbyNová akce v platbách uživatele: Akce - Převzetí platby
 Převede vybranou platbu jinému uživateli v rámci majitele. Platba pro převod nesmí být napojená na předpis.