VerzeKdeCoPopis
1.0.215.1Adresář klientůFiltrPřidán filtr pro výběr uživatelů a spolubydlích vybraných domů (Rozšířený filtr - Dům - Uživatelé/Spolubydlící)
1.0.215.1Adresář klientůFiltrPřidán filtr pro výběr kontaktů vybraných majitelů (Rozšířený filtr - Majitel - Kontakty majitele)
1.0.215.1E_mailyNové proměnné pro e_mailyProměnná, která se dá použít v emailech od uživatelů a předpisů:
Počet osob: &OSMRRRRMM
 RRRRMM = rok měsíc, Př. : 202001 = 01/2020
1.0.216.1Uživatelé prostorAkce - Rozúčtování fondu na uživateleProvede rozúčtování fondu na uživatele. Typickým příkladem takového fondu je fond pro příjmy z pronájmu, které se vyplácejí vlastníkům jednotek. Akce provede rozúčtování fondu a vytvoření předpisů pro jednotlivé vlastníky. Z vytvořených předpisů pak lze vytvořit např. platební příkaz pro převedení rozúčtování fondu na účty vlastníků.
 Bližší popis zde:
https://oksoft2.freshdesk.com/support/solutions/articles/1000298273
1.0.219.1AvízaNové proměnnéPřidány nové proměnné pro avízo typu Nezaplacené poslední tři měsíce:
Obec: &UZIV_OBEC
Ulice: &UZIV_ULICE
Číslo popisné: &UZIV_CPOP
 Čprostoru:           &UZIV_CBYT
1.0.220.1Adresář klientůNové sestavy - Přehledy majitelůmV sestavách v adresáři klientů byly založeny sestavy Přehledy majitelům. Tyto sestavy lze vytvořit:

1. Ve volbě Adresář klientů - Sestavy - Přehledy majitelům, kde je přímo zobrazíte/vytisknete, …

 2.   Ve volbě 
Adresář klientů - Akce - Hromadné oznámení ..., kde se vytvoří PDF pro jednotlivé majitele, se kterými lze dále pracovat, např. uložit do odkazů, kopírovat na domy-onlie, odeslat emailem ...

 
Nyní jsou k dispozici následující sestavy:

Aktuální pohledávky dle uživatelů
Inventurní soupis dle uživatelů
 Rozvaha dle uživatelů
1.0.220.1Zpracování vyúčtováníAkce - Doúčtování DPH při změně sazbyPoužije se v případě, kdy během zúčtovacího období dojde ke změně sazby DPH. Pro rok 2020 se jedná o dodávku studené vody, kdy se v průběhu roku změnila sazba DPH z 15% na 10%.  Konečná faktura musí být vystavena na novou sazbu, v tomto případě s 10% DPH. Pro tuto volbu je potřeba v číselníku položek předpisu založit dvě položky pro korekci, a to pro korekci 10% DPH a korekce 15% DPH. Akce provede doúčtování právě na tyto dvě položky. V původní položce se nic nemění.
 Blížší popis zde:
https://oksoft2.freshdesk.com/support/solutions/articles/1000296238
1.0.222.1Zpracování vyúčtováníPoložka vyúčtování - [UŽI] - Akce - Dopočet DPH u platebRozdělí načtenou částku platby na základ a DPH.
1.0.223.1Vyúčtování uživatelůmNová sestavaDaňový doklad - dle plateb
1.0.223.1Uživatelé prostorNová sestavaObratová předvaha - Dle uživatelů po měsících. Sestavu lze použít i přes volbu Zpracování oznámení, kdy se vytvoří jednotlivá PDF pro každého uživatele. Lze poslat emailem, uložit do odkazů, …
1.0.223.1Vyúčtování uživatelůmNová sestavaRozúčtované náklady dle domů - dle plateb s rozpisem DPH
1.0.223.1Zpracování vyúčtováníPoložka vyúčtování - [UŽI] - Akce - Hromadné zadání poplatkuDo položky přidá náklad na poplatek za vyúčtování. Lze zvolit:
1. jednotnou cenu
 2. doplnit poplatek dle sazeb za poukázky B. Nastavení sazeb za poukázky B provedete v konfiguraci aplikace (Servis - Konfigurace aplikace - Poukázky B)
1.0.224.1Osoby uživateleAkce - Výměna s uživatelemVymění vybraného spolubydlícího s uživatelem prostoru
1.0.224.1Seznam konstrukčních prvkůAkce - Hromadné ukončení KPAkce - Hromadné změny - Hromadné ukončení KP - ukončí vybrané KP/ZAR k zadanému datu
1.0.224.1Seznam konstrukčních prvkůAkce - Hromadné ukončení zařízení s nulovým nájmemAkce - Hromadné změny - Hromadné ukončení zařízení s nulovým nájmem - ukončí vybraná zařízení s nulovým nájmem k zadanému datu
1.0.224.1Kontrola s insolvenčním rejstříkemNový parametr pro volání z příkazové řádky - kontrola v IR i pro věty v archivu:
-check ira
Příklad volání:
 windomySQL.exe h:\WindomySQL\dbIR.xml -check ira
1.0.224.1PostServisOdesílání zásilek na PostServisPřidána kontrola na název odesílatele na max. 100 znaků dle dokumentace. Pokud je překročen, zásilka se neodešle a chyba se zapíše do logu
1.0.224.1Uživatelé prostorNová sestavaSestavy - Obratová předvaha - Dle uživatelů po měsících
1.0.224.1Adresář klientůNová sestavaSestavy - Přehledy majitelům - Obratová předvaha dle uživatelů po měsících. Lze použít i ve volbě Akce - Hromadné oznámení … pro uložení do odkazů, export na domy-online, odeslání emailem, …
1.0.224.1ŽádostiKontrola při uzavírání žádostiKontrola, zda jsou uzavřeny všechny objednávky k žádosti. Uzavření žádosti na dotaz, pokud neuzavřené objednávky existují.
1.0.225.1Uživatelé prostorPřesun do archivuVolba Akce - Hromadné změny u uživatele - Přesun do archivu.
 Nově je dotaz na datum, ke kterému se uživatelé přesunou do archivu. Přesunou se uživatelé ve výběru, kteří jsou k zadanému datu odstěhovaní a nemají žádné nevyrovnané pohledávky.
1.0.226.1Platby uživateleNová sestavaSestavy - Přehled plateb dle období
1.0.226.1Výběr předpisůRozšířený filtrPřidán výběr dle ID předpisu
1.0.226.1Odečty - Poměrová měřidlaRozšířený filtrPřidán výběr dle použití měřidla (SV,TUV,TEP,ELE,CHL)
1.0.226.1Vyúčtování uživatelůmÚprava filtru Úprava filtru dle příjmení a jména
1.0.227.1Výpisy Nová sestavaSestavy - Opis výpisu se souhrny majitelů - dle data platby
1.0.227.1Místnosti prostoruZadání vytápěné plochyMožnost přímého zadání vytápěné plochy, dopočítá se koeficient
1.0.227.1Evidence emailůRozšířený filtrPřidán výběr dle majitele
1.0.228.1Poukázky BOdesílání poukázek B za výběr z více vyúčtováníPřidán filtr na výběr výše přeplatku OD-DO. Používá se většinou v případě, že požadujete odeslat přeplatky až od určité výše.
1.0.228.1Evidence emailůOpakované odeslání emailuPři volbě Akce - Odeslat vybraný email ručně se dosud již odeslaný email znovu neodeslal. Nyní nově, pokud již byl email odeslán, vytvoří se kopie tohoto emailu a email se odešle.
1.0.228.1Seznam nákladůUpravena funkčnost filtruV případě, že má uživatel přístup pouze k některým domům, tak pokud není v nákladu zadán dům, ale pouze fakturační místo, tento náklad se nezobrazoval. Nyní se budou zobrazovat náklady na všechny domy, které jsou uvedené ve fakturačním místě, nemusí být tedy dům zadán v nákladu, stačí fakturační místo.
1.0.228.1Výběr předpisůAkce - Hromadné změny sazebPřidána možnost změny sazby dle vyúčtování. Pro změnu sazby dle vyúčtování se bere poslední vyúčtování (dle zadaného roku v Seznamu vyúčtování), které je označeno jako konečné.
1.0.228.1Místnosti prostoruZadání nové místnostiPřidána možnost Ruční zadání vytápěné plochy. Při zadání této plochy se dopočte koeficient pro vytápěnou plochu dle výšky a velikosti podlahové plochy místnosti.
1.0.228.1Seznam poukázek BVýmaz neodeslané poukázkyVe volbě Nájem - Poukázky B se evidují všechny vystavené poukázky, a lze nastavit příznak Odesláno/Neodesláno. Nově je přidaná možnost neodeslanou poukázku smazat.
1.0.229.1Zpracování vyúčtováníDodatečné načtení jednotekDo Zpracování vyúčtování - tlačítko [UŽI] přidána Akce - Dodatečné načtení jednotek. Pro vybranou položku načte jednotky základní složky, jednotky spotřební složky a zálohy. Používá se v případě, že je třeba znovu načíst jednotky pro položku (např. při přidání prostoru do FM), ale přitom nenačítat všechny položky.
1.0.229.1Adresář klientůNová sestavaDo volby Sestavy - Přehledy majitelům, které se tisknou z adresáře přibyla sestava Aktuální pohledávky dle předpisů. Všechny sestavy v nabídce Přehledy majitelům lze tisknout za vybraného majitele, za výběr majitelů a také odeslat emaily nebo uložit do odkazů pro jednotlivé majitele ve volbě Adresář - Hromadné oznámení ...
1.0.229.1Výběr předpisů Nová sestavaVýběr předpisů - Sestavy - Celkem dle uživatelů - Předepsáno/vybráno dle předpisů - VÝNOS/SLUŽBY.
1.0.229.1Nová diskontní sazbaImplementována změna diskontní sazby pro penalizaci dle ČNBVýše platná od 1.7.2021 je 8.5 %. Historii diskontních sazeb najdete ve volbě Číselníky - Pro předpisy - Sazby penále dle ČNB.
1.0.231.1Načítání výpisůÚprava načítání výpisů typu GPC - Sberbank, Money, Equa, …Lze použít způsob načítání, kde Majitel pro platbu = Zadaný.
 Dosud šlo zadat pouze Majitel = Z výpisu.
1.0.233.1Seznam prostorSestava - Rozšířený seznam prostorOpravena chyba - pokud není vyplněno jméno uživatele prostoru (pouze příjmení), prostor se zobrazoval jako volný
1.0.233.1AdresářOdesílání sestavyOpravena chyba - při odesílání sestavy z Adresáře nefungovala proměnná obch. Názvu majitel &MAJ_NAZOBCH
1.0.233.1Seznam sporůPřidán sloupec "Číslo platebního rozkazu"Přidán sloupec "Číslo platebního rozkazu", je zahrnutý do fulltextového vyhledávání.
1.0.233.1Výběr předpisůNová sestavaVýběr předpisů - Sestavy - Dle středisek a účtů MD/DAL - sestava po střediskách, odstránkováno po střediskách.
1.0.234.1OdkazyKontrola délky názvu odesílateleVe volbě Odkazy - Akce - Zařadit vybrané k odeslání Posta online - Vložit na PostServis se nově kontroluje maximální délka 50 znaků u názvu odesílatele.
1.0.233.1Uzávěrky obdobíRozšířený filtrPřidán filtr "Karty" do rozšířeného filtru Uzávěrek období (Uzávěrky období – Akce – Přenos do účetnictví FOFRS – log přenosů - Rozšířený filtr - Karty)
1.0.233.1Insolvenční rejstříkRozšířený filtrPřidán filtr "Stav insolvence" do rozšířeného filtru insolvenčního rejstříku (Insolvenční rejstřík - Rozšířený filtr - Stav insolvence)
1.0.233.1NákladyRozšířený filtrPřidán filtr "Fondy" do do seznamu nákladů (Seznam nákladů - Rozšířený filtr - Fondy)
1.0.233.1OdkazyKopie odkazu vybraným uživatelůmPro výběr uživatelů lze zkopírovat stejný odkaz. Z výběru  uživatelů, kteří mají mít stejný odkaz, se u jednoho z nich klikne na tlačítko Odkazy, na zvoleném odkazu, který se bude kopírovat se zvolí Akce - Kopie odkazu vybraným uživatelům.
1.0.234.1Domy, AdresářNový filtrPřidán filtr na číslo BÚ. Ve volbě Domy - Číslo BÚ, Adresář - Číslo BÚ.
1.0.234.1UživateléNová sestavaObratová předvaha: Uživatelé - Obratová předvaha - Dle uživatelů - včetně účastníků smlouvy.
1.0.234.1Seznam měřidelNová položka pro XML exportNově je možné exportovat do formátu XML také číslo radiomodulu.
1.0.235.1Odesílání mailu Možnost HTML kódu v těle mailu Do těla šablony mailu lze nyní vkládat HTML kód. Např. odkaz na stránky:  Podrobné info <a href="http://www.oksoft.cz">zde</a>.
1.0.235.1Výběr platebNové tříděníNově se platby kauce neřadí na začátek seznamu.
1.0.235.1Předpisy uživateleNová sestavaSestava Skladba penalizační faktury ve volbě Předpisy uživatele - Sestavy - Pro uživatele.
1.0.237.1Výpisy Načítání nového formátuNačítání výpisu s příponou STA elektronického bankovnictví Oberbank. Ve volbě Číselníky - Pro předpisy - Typy výpisů - Vložit - Typ souboru - STA Oberbank.
1.0.237.1Výpisy Uzavření nespárovaného výpisuNově je možnost uzavřít výpis obsahující položky, které se nenapojily na předpisy. Pokud uživatel položky napojit nepotřebuje, nemusí je nyní ručně mazat. 
1.0.237.1UživateléNový způsob generování čísla uživateleVe volbě Servis - Konfigurace aplikace - Nastavení je nově možnost nastavit generování čísla uživatele způsobem (O)(D)(BB) - (obec)(dům)(byt byt). Číslo se automaticky generuje při vytvoření nového uživatele.
1.0.238.1PlatbyExport plateb ve formátu GPCExportuje vybrané nezaúčtované platby do souborů GPC. Soubory se ukládají k majitelů do složky pro platební příkazy.
1.0.238.1RevizeFiltr na revizePříidán rozšířený filtr pro výběr majitele a dodavatele
1.0.238.1EmailFiltrPřidán filtr do seznamu emailů.
1.0.238.1RevizeNačítání dodavatele u nových revizíOpravena funkce- Při ukončení revize a následně potvrzení dialogu k založení nové revize, je u nové revize předvyplněn název dodavatele.
1.0.238.1PředpisyHromadné změnyOpravena nefunkční Hromadná změna hodnot předpisu- Hromadná změna typu předpisu.
1.0.239.1Seznam místností bytuPřidání tlačítka ExportNově možnost exportovat sloupce z formuláře Seznam místností bytu do formátu CSV.
1.0.239.1UživateléOznačení uživatelů, jejichž spolubydlící je v insolvenciOpraveno- doteď byly označené všechny byty majitele v seznamu uživatelů, nově pouze ty, ve kterých bydlí spolubydlící.
1.0.239.1UživateléNová sestavaInventurní soupis: Uživatelé - Inventurní soupis - Dle uživatelů - po předpisech - se stavem vymáhání pohledávky
1.0.241.1Nová diskontní sazbaImplementována změna diskontní sazby pro penalizaci dle ČNBVýše platná od 1.1.2022 je 11.75 %. Historii diskontních sazeb najdete ve volbě Číselníky - Pro předpisy - Sazby penále dle ČNB.
1.0.241.1PasportyNastavení práv uživatele pro seznamy v pasportechOpravena funkčnost přístupových práv uživatelů aplikace do seznamů v pasportech. Týká se případů, kdy mají přidělenou skupinu domů/bytů, střediska/pobočky, ke kterým mohou přistupovat.