Tato volba umožňuje hromadně generovat emaily uživatelům a odeslat tak uživateli najednou více příloh (typicky například výsledek vyúčtování z WindomySQL a k němu přílohy od externích zpracovatelů vyúčtování tepla). 

    Přílohou emailů budou tedy odkazy, které si lze v seznamu odkazů vybrat (pomocí filtrace). Pro každého uživatele bude vytvořen jeden email a jako příloha budou uvedeny tyto odkazy.


    Následně se zvolí šablona emailu (viz červeně vyznačené tlačítko na obrázku níže). Poté je možné kliknout na volbu Vytvořit, pokud je potřeba založit šablonu novou. Další možností jak vytvořit šablonu je také ve volbě Číselníky – Ostatní – Šablony E-mailů. Přílohy, které byly přidány k šabloně, budou také součástí vygenerovaných emailů. 

Nakonec je možné zvolit volbu odeslání emailu účastníkům smlouvy a šifrování přílohy. Mezi účastníky smlouvy patří takto označené osoby ve volbě Uživatelé – Osoby – Editovat – Účastník smlouvy.
Pro vytvoření odkazů je nejprve potřeba ve volbě Servis – Konfigurace aplikace – Složky – Složka pro uložení odkazů vybrat složku s odkazy. Odkazy je možné vytvořit několika způsoby:


        1. Načtení příloh od externích dodavatelů. 

            

            Tato funkce je dostupná ve volbě Uživatelé – Akce – Načtení příloh do odkazů na DOMY – ONLINE

 

                Název souboru musí končit _xxxx, kde „xxxx“ je ID uživatelePokud má tedy uživatel ID = 345, může být název                           souboru např.: vyuctovani_345.PDF.   

 

 

 

 

 

 

 

         2. Soubor vytvořený z Windomů jako „Zpracování oznámení“. Tato funkce je dostupná např. pro vyúčtování ve volbě                    Vyúčtování uživatelům – Akce – Zpracování vyúčtování.


        3. Ruční vytvoření souborů (se stejnými pravidly pro názvy souborů jako v bodu 1).