Uvedení do problematiky

 

Doúčtování záloh řeší situaci, kdy došlo v průběhu zúčtovacího období u některé ze služeb ke změně sazby DPH. Uživatel by tak platil zálohy s 2 různými sazbami. Konečná nákladová FA je pak s platnou sazbou dle DZP. Podrobný popis problematiky je zde: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-novinky/100087-INFORMACE_teplo_chlad_2020_CISTOPIS_FINALNI.pdf


Př.: Od 1.5.2020 dochází ke změně výše DPH u vodného a stočného. Z původních 15 na 10 %. Uživatel by tak platil do 30.4.2020 s DPH 15 %, od 1.5. pak 10 %. Při vyúčtování se do výše nákladu zohlední již zaplacené DPH v první, vyšší sazbě DPH. 

Technicky se provede toto doúčtování DPH přidáním 2 položek do vyúčtování: první odúčtuje “fakturované DPH” s konečnou sazbou (tady 10 %) a druhé naopak doúčtuje již dříve zaplacené DPH v sazbě 15 %. 


Nastavení aplikace


Nejprve je potřeba založit v číselníku položek předpisu položky pro doúčtování s původní sazbou DPH a stávající sazbou DPH. U obou je nutné nastavit jejich použití ve vyúčtování. Nastavení se provede ve volbě Číselníky – Pro předpisy – Položky předpisu - Vložit.

Provedení doúčtování


Doúčtování DPH se provádí po provedení výpočtu vyúčtování (viz kategorie online-help složka Zpracování vyúčtování). Po spuštění doúčtování se objeví okno, kde je třeba doplnit položku pro přepočet a položky s nastavenou stávající a původní sazbou DPH.


Výsledek vyúčtování je k dispozici ve volbě Vyúčtování - Vyúčtování uživatelům.

Ve volbě Sestavy je možné tisknout celkové rozúčtované náklady, příp. náklady podle uživatelů/domů.