Volba: Vyúčtování – Zpracování vyúčtování – Akce – Načtení plateb za zvolené období


Zároveň se objeví spuštěním této nabídky možnost načtení penále ke zvolenému datu!

 Z k o n t r o l u j t e načtená data v nabídce Vyúčtování - Vyúčtování uživatelům v položce Dluh z předpisů. Dluh načtěte těsně před dokončením vyúčtování.

 

Akce načte dluh/přeplatek za zvolené období.  Pokud je zvoleno načtení plateb, pak se objeví i tato možnost. Při načítání dluhů je možné načíst i poplatek z prodlení/penále ke zvolenému datu.

 

Samotné platby se načítají dle nastavení ve vyúčtování (nastavíte ve volbě Vyúčtování – Parametry vyúčtování): Načítat platby – ne, dle období předpisu, dle období plateb 

V případě, že zvolíte parametr „dle období předpisu“, do vyúčtování se načtou platby na přepisy v zúčtovacím období. 

 

Pokud nastavíte volbu „dle období plateb“, načtou se platby uskutečněné v zúčtovacím období bez ohledu na období předpisu.