Volba: Vyúčtování – Zpracování vyúčtování – Akce – Načtení nákladů na fakturační místa

 

Volba načte náklady, zadané ve volbě Náklady – Došlé faktury (sestavy zadaných nákladů najdete ve volbě Náklady – Seznam nákladů)

 

Nepoužíváte-li modul Náklady, zadávají se náklady  na vybraná fakturační místa do položky „Kč“ a „DPH“ v nabídce Vyúčtování - Zpracování vyúčtování – [FM].

 

V detailu FM se po výpočtu vyúčtování (Akce.. 6..) zobrazí počet jednotek na FM a náklady na jednotku základní a spotřební složky.

 

Načtené náklady   z k o n t r o l u j t e   v nabídce Vyúčtování – Zpracování vyúčtování -  tlačítko [FM] pro příslušnou službu.

 

U služeb, u kterých nepoužíváte rozúčtování podle obou složek, tj. podle základní a spotřební,  se vyplní jen část pro rozúčtování podle Základní složky. Zadaný způsob u spotřební složky v tomto případě není rozhodující a položka Základní složka% bude „100“. (Při rozúčtování jen podle Spotřební složky bude  Základní složka% „0“.)

 

V případě volby způsobu vyúčtování závislém na době období (na byt, dle m2 ploch, dle počtu komínů, dle vlastnického podílu, …) je důležité určení rozdělení nákladů na jednotlivé měsíce. U většiny služeb se jedná o  „rovnoměrné rozložení“ tj. závislost na době užívání v zúčtovacím období je rovnoměrná (pro každý měsíc  jedna dvanáctina).  Jiné to bude ale např. u rozúčtování tepla, kdy je závislost rozdělení nákladů na době užívání nerovnoměrná.  Zde zvolíme rozdělení nákladů v období „po dnech“. Vlastní rozdělení zadáte v nabídce Náklady – Rozložení nákladů v období

 

 

Proměnná ODCHYLKA se v detailu fakturačního místa (tlačítko [FM]) objeví v případě vyúčtování spotřební složky dle odečtů tepla. Hodnota je podle vyhlášky Vyhlášky č. 269/2015 Sb. implicitně nastavena na hodnotu +100 – 20 % (liší-li se průměrná hodnota nákladu na vytápění připadajícího na 1 m2 vytápěné plochy více než tato hranice, hodnota náměru se přepočte na tuto hranici a zbytek nákladů se rozpočítá v poměru náměrů ostatním uživatelům, kteří nejsou v této odchylce). Uživatelsky však lze tuto hranici korekcí měnit.