Volba: Vyúčtování – Zpracování vyúčtování – Akce – Načtení jednotek pro vyúčtování (zálohy, m2, odečty, …)


Volba načítá do vyúčtování zálohy (platby) a zvolené jednotky pro vyúčtování (m2, osoby, odečty, vlastnické podíl, atd…).   Tuto volbu lze v případě potřeby opakovat (z k o n t r o l u j t e   načtená data v nabídce Vyúčtování Vyúčtování uživatelům nebo pro jednotlivé služby stiskem tlačítka [UŽI]). Tato volba načte k uživatelům jednotky pro vyúčtování (počet osob měsíců, m2 plochy, spotřeby z odečtů a podobně, v závislosti na zvoleném způsobu vyúčtování). Zároveň se doplní zálohy za vybrané služby a dobu užívání. Tuto volbu lze v případě potřeby opakovat.