Volba: Vyúčtování – Zpracování vyúčtování – Akce – Načtení základních dat (uživatelé a prostory)

 

 

Volba načte na základě data užívání a přiřazení prostorů ke zvoleným fakturačním místům uživatele a prostory do vyúčtování (zkontrolujte načtená data v nabídce Vyúčtování/Vyúčtování uživatelům). Tuto nabídku (na rozdíl od ostatních) lze opakovat jen po výmazu načtených dat (Akce – Výmaz načtených dat).

 

POZNÁMKA (!): pro načtení uživatelů do vyúčtování je rozhodující datum v položce Prostor užíván od – do (nabídka Nájem – Uživatelé prostor), který musí patřit do intervalu datum od – datum do v položkách vyúčtování. Pro příslušnou službu se načítají do vyúčtování ti nájemníci těch prostor, které jsou přiřazeny k vybranému fakturačnímu místu. Předpisy po datu odstěhování, které nejsou v zúčtovacím období se musí zúčtovat jiným způsobem (vrácení platby).