Od doby platnosti nového OZ je v soudní praxi při vymáhání pohledávek vyžadováno „odúčtování záloh“ po provedeném vyúčtování. Pohledávku pak již netvoří nezaplacené, již vyúčtované zálohy (nezaplacené nájemné a poplatky samozřejmě ano), ale jen výsledek vyúčtování.

 

Principem je tedy to, že se ke dni převodu uhradí dosud nezaplacené (resp. přeplacené) zálohy na služby za období vyúčtování.  Tím se zaplatí (doplatí) za období vyúčtování všechny zálohy, které jsou ve vyúčtování. 

To co se použilo na toto zaplacení se pak přičte k výsledku vyúčtování.  Celkový výsledek konta je zcela stejný jako u původního přenosu „proti předpisům“, kdy se odúčtování neprovádělo


Postup pro odúčtování záloh


1. Vytvoření šablony předpisu pro odúčtování záloh


Volba Číselníky – Pro předpisy – šablony předpisu


 

 

 

Zadejte šablonu pro Odúčtování záloh

 1. Zadání šablony v konfiguraci


Volba Servis – Konfigurace aplikace – Šablony – Šablona pro odúčtování záloh

 

Nastavte použití šablony v konfiguraci

 

 


2. Přesun vyúčtování do předpisů


Volba Vyúčtování - Vyúčtování uživatelům - Akce Přesun výsledků do předpisů, zde zvolte parametr "Odúčtování nezaplacených záloh"
3. Příklad


 

Uživatel má jeden nezaplacený předpis, ve výši 3524 Kč, z toho je 2481 Kč dluh na zálohách.

 

 

Načteno do vyúčtování

 

 

 

 

 

  

 

Výsledek napojení po přesunu vyúčtování s odúčtováním záloh a zápočtem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na položce „Odúčtování záloh“ budou odúčtované zálohy ve výši 2481 Kč, započtené s načteným dluhem ze záloh

 

Na položku vyúčtování zbývá -4537 Kč (výsledek vyúčtování) minus -2481 Kč (odúčtované zálohy), 

tedy -2056 Kč (zbývající přeplatek). Na ten je platbou napojeno -1043 Kč (zbývající dluh z nájemného/FO). Zbývá tedy odeslat přeplatek 1013 Kč.