Pokud požadujete přesunout vyúčtování do předpisů ne jednou položkou, ale požadujete v předpise vytvořit položky dle sazeb DPH, při přesunu výsledku vyúčtování do předpisů (volba Vyúčtování - Vyúčtování uživatelům - Akce - Přesun výsledků do předpisů), použijte parametr "Přenos dle sazeb DPH"
Nastavení pro přenos dle sazeb DPH


1. Nastavení položek


Volba: Číselníky – Pro předpisy – Typy položek předpisu.

 

Vytvořte následující strukturu položek, v poli „Použití položky“ zadejte typy následující typy použití:


 

21 - Náklady - 0 % DPH

22 - Náklady - snížená sazba DPH

23 - Náklady - základní sazba DPH

27 – Náklady – 2. snížená sazba

24 - Zúčtování záloh - 0 % DPH 

25 - Zúčtování záloh - snížená sazba DPH

26 - Zúčtování záloh - základní sazba DPH

28 - Zúčtování záloh – 2.snížená sazba DPH

  1 - Haléřové vyrovnání

 
 

 

 

 

 

Pro přenos vyúčtování dle sazeb DPH bude tedy vytvořeno 9 položek.

 

 

 

 

 

 

 


2. Vytvoření šablony pro předpis vyúčtování

 

 

 

 

Šablonu předpisu pro vyúčtování zadejte ve volbě Číselníky – Pro předpisy – šablony předpisu. V případě přenosu dle sazeb DPH se nepoužije položka ze šablony, ale sada položek nastavených dle kapitoly 1.

 

 

 

 

 

 

 

Použití šablony nastavte ve volbě Servis – Konfigurace

3. Přenos výsledku vyúčtování do předpisu


Volba: Vyúčtování – Vyúčtování uživatelům – Akce – Přesun výsledků do předpisů

 

       

Zvolte „Přenos dle sazeb DPH“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Příklad vytvořeného předpisu


 

 Odpovídá následujícímu daňovému dokladu: