Volba Vyúčtování - Vyúčtování uživatelům - Akce - Přesun výsledků do předpisů


Provede se přesun výsledku vyúčtování do předpisů uživatele. Přenáší se vždy čistý výsledek vyúčtování, tedy přeplatek/nedoplatek z vyúčtování tzn. bez dluhu, penále, kauce a atd... . 

Šablonu pro předpis vyúčtování resp. pro předpis penále, zadáte ve volbě Servis - Konfigurace aplikace - Šablony.


Přenos dle sazeb DPH - při použití tohoto parametru se výsledek vyúčtování nepřenáší do předpisů jednou položkou (např. "Vyúčtování"), ale pro každou DPH se přenesou dvě položky - náklad a záloha. Bližší popis viz.kapitola "Přenos dle sazeb DPH" zde: https://oksoft2.freshdesk.com/support/solutions/articles/1000293281 


Odúčtování nezaplacených záloh - popis zde:  https://oksoft2.freshdesk.com/support/solutions/articles/1000293282Zápočet nezaplacených záloh - provede se zápočet nezaplacených záloh vůči vyúčtování. Tento parametr se nevolí v případě, že potřebujete odúčtovat nezaplacené/přeplacené zálohy, ale není žádoucí vytvářet platbu. Vyuívá se především v případech, kdy platby nejsou vytvářeny ve Windomech, ale importují se z účetnictví (např. Proxio, ...). Tyto zápočtové platby je pak třeba vytvořit v účetním programu).


Zápočet dle období - Provede se zápočet vyúčtování vůči přeplatkům/nedoplatkům načteným do vyúčtování. Pokud je do vyúčtování načtené i penále, vystaví se penalizační předpis do výše zbývajícího přeplatku z vyúčtování za započtení dluhu.