Změnové soubory odesílané na poštu, musí být dle smlouvy s Českou poštou šifrované. Šifrování se provádí pomocí programu CryptaV2.


Postup šifrobání je následující:


V programu CryptaV2 se přihlaste k Vašemu profilu a stiskněte „Podepsat a šifrovat“.

V dialogovém okně zadejte následující:

 

 

Vstupní adresář – SIPO\VSTUP (nebo jiný adresář, kde máte změnové soubory z Windomů)

 

Vstupní maska - *.* v případě, že v uvedeném adresáři požadujete šifrovat všechny soubory (v tomto případě nesmí být v adresáři nic jiného!!). Pokud jsou v adresáři i jiné soubory, masku upravte.

 

Výstupní soubor – výstupní soubor směřujte do adresáře SIPO\VYSTUP (dle doporučení, jinak zvolte jiný adresář). Jméno souboru je dle smlouvy s poštou obvykle ZMxxxxxx.enc, kde xxxxxx je číslo Vaší organizace.

 

Označte adresáta s platným certifikátem (pokud neoznačíte platný certifikát, šifrování neproběhne v pořádku).

 

Nyní použijte tlačítko „Podepsat a šifrovat“. V zadaném umístění (dle doporučení SIPO\VYSTUP) se vytvoří soubor ZMxxxxxx.enc.

 

  •  Odeslání změnových souborů e_mailem

 

Zašifrovaný soubor ZMxxxxxx.enc zašlete z e_mailu dle Vaší mandátní smlouvy na adresu pro příjem šifrovaných souborů (obvykle sipo.vakvi@cpost.cz – uvedeno v mandátní smlouvě)