Tato volba porovná rozdíly mezi kmenem plátců (poskytuje Česká pošta) a stavem předpisů ve Windomech.

Výstupem je sestava s výpisem rozdílů, která slouží jako podklad pro srovnání předpisů ve Windomech se skutečným stavem inkas u České pošty.