Volba Nájem – SIPO  – Akce - Vytvoření zátěžního seznamu

 

WindomySQL podporují předávaní změn (ne celého kmene), v mandátní smlouvě si zajistěte předávání změn.


Soubory, které vytvoříte ve WindomechSQL, se šifrují před odesláním na poštu pomocí programu CryptaV2.


Doporučení: Pro komunikaci mezi programy CryptaV2 a WindomySQL si vytvořte adresář SIPO s podadresáři VSTUP a VYSTUP.

Do adresáře VSTUP budete ukládat pouze změnové soubory, které se vytvářejí ve WindomechSQL. 

Do adresáře VYSTUP se pak budou ukládat zašifrované soubory typu ENC a také rozšifrované soubory zaplacených plateb.

 

Jako výstupní adresář zvolíte adresář SIPO\VSTUP (dle našeho doporučení, nebo jiný Vámi vytvořený).


Pro každé středisko se vytvoří dva soubory:

 

ZMxxxxxx.txt - seznam změn

OPxxxxxx.txt - průvodka


 

Akci lze opakovat, dokud neodešlete zašifrované soubory na poštu.