Inkaso z účtu probíhá formou výstupních souborů. Soubory se vytvářejí ve WindomechSQL a importují se do bankovnictví.

Pro nastavení inkasa z účtu postupujte dle návodu zde:

 

1. Nastavení formátu inkasa dle bankovních ústavů

 

Volba Číselníky – Pro centrální adresář – Bankovní ústavy

 
Vyberte typ souboru pro inkaso.

 

 

 

 

 

1. Nastavení účtu pro platby nájemného

 

V Adresáři u majitele zvolte uživatelské tlačítko Bankovní účty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadejte účet a zvolte „Pro nájem

 

  

3. Nastavení úhrady pro inkaso z účtu v předpisech

 

V předpise uživatele zadejte druh úhrady „D“ – Inkaso z účtu.

 

 

 


4. Nastavení adresáře pro výstupní soubory u majitelů


Volba Adresář – Adresář klientů. Výstupní soubory se generují do výstupních adresářů, zadaných v adresáři majitelů v záložce Úložiště jako „Složka pro platební příkazy“. Pokud není tato složka uvedena, soubory se vygenerují do složky „Složka kontaktu

  

 

 

5. Export výstupních souborů pro inkaso z účtu

 

Volba Nájem – Uzávěrky období – Akce – Inkaso z účtu

 

Exportují se částky k úhradě za zadané období předpisů, které mají druh úhrady = „D“ – „Inkaso z účtu“ a nejsou stornované.

Jako inkasní účet se použije účet majitele, který je označen „Pro nájem“.

Soubory se exportují do adresářů zadaných u jednotlivých majitelů a ve formátu dle banky