1- nejdříve je potřeba zadat v centrálním adresáři "společné" kontakty, které se využijí pro hromadné zadávání . Kontakt musí být vždy , výhodou (při "bezejmenném zadávání") je že tento společný kontakt bude v adresáři jen jedenkrát . Zadejte např. kontakt "Osoba 1",  "Osoba 2", "Osoba 3" a "Osoba 4" .


2- v nabídce Servis - konfigurace aplikace záložka "Ostatní 2 " pak provedete přiřazení připravených "společných kontaktů" pro  pro hromadné zadávání :