V nabídce "Akce zpracování oznámení"( k dispozici v seznamu uživatelů , seznamu předpisů , ve vyúčtování uživatelům atd..) je nyní nový parametr :V seznamu mailů je uveden nový parametr , který značí že bylo zvoleno odeslání se šifrováním : Pokud nebyla pošta automatem ještě odeslána, lze teoreticky zvolit šifrování před vlastním odesláním .