Volba Adresář - Insolvenční rejstřík


Zde jsou evidovány všechny záznamy o insolvencích, které byly nalezeny pomocí volby Adresář - Adresář klientů - Akce - Insolvenční rejstřík nebo pomocí Auromatcké kontroly IR, popis viz zde:


https://oksoft2.freshdesk.com/solutions/articles/1000258970


Zde se zobrazí každá insolvence, která se týká vašich kontaktů, založených v adresáři klientů. Při porovnávání adresářeklientů s insolvěnčním rejstříkem se hledá u fyzických osob shoda s rodným číslem, pokud není uvedeno rodné číslo, tak musí být shoda v příjmení, jménu a datu narození. U právnických osob musí být shodné IČO. U každého záznamu se musíte při prvním zařazení klienta do insolvenčního rejstříku rozhodnout, zda nalezenou insolvenci budete nadáte sledovat nebo ne. K tomu slouží tlačítka "Zařadit do sledování", resp. "Vyřadit ze sledování.


Sledované insolvence jsou zvýrazněny zeleně, vyřazené červeně.


Ze sledování se vyřazuje pouze tato jedna konkrétní insolvence, pokud by měl uživatel novou insolvenci, tato se do evidence zařadí a bude potřeba ji opět zpracovat.


U sledovaných insolvencí se pak načítá každá změna v insolvenci. Seznam všech změn v insolvenčním řízení pak naleznete v detailu insolvence (tlačítko "Editovat").