Po provedení kontroly insolvence Vás systém bude informovat o počtu nově zařazených nebo změněných insolvencích.

Po poklepání na info ve stavovém řádku aplikace se objeví v samostatném okně seznam všech nových nebo změněných insolvencí. Každou nově nalezenou insolvenci můžete zařadit nebo vyřadit ze sledování. Nové insolvence, které nebyly zatím potvrzeny, zůstávají šedě označené. Změny v insolvenci zůstanou označené k přečtení.


Nově zařazené insolvence

Nově zařazené insolvence jsou zobrazeny šedou barvou. Pomocí vhodných tlačítek je můžete zařadit nebo vyřadit ze sledování insolvence:

  • Vyřadit ze sledování – insolvence bude zobrazena červeně a při kontrole rejstříku již není sledována (vzhledem k tomu, že kontrola insolvenčního rejstříku se provádí dle rodného čísla, IČ, nebo i shodou jména a příjmení a data narození, je možné, že nalezený záznam v IR ve skutečnosti nepatří označenému uživateli, pak je možné sledování této insolvence vyřadit)
  • Zařadit do sledování – insolvence je zobrazena zeleně a při kontrole insolvence se sledují a oznamují změny v IR.


Změny ve sledovaných insolvencích

 

 

Pomocí tlačítka Přečteno potvrdíte přečtení zprávy o změně v insolvenčním řízení sledované insolvence.

Pro zobrazení záznamu v insolvenčním rejstříku je u každé insolvence uvedena nalezená URL adresa, po najetí se zobrazí záznam v Insolvenčním rejstříku.