Automatická kontrola

 

Pro automatickou kontrolu insolvence nastavte v plánovači úloh vašeho systému spouštění aplikace s parametry:  


db.xml  -check ir   (db.xml = úplná cesta k XML souboru, který obsahuje parametry pro připojení k příslušné databázi)


Př.:

Windomysql.exe C:\PARA\db.xml -check ir

Kde c:\PARA\db.xml je soubor s parametry připojení na databázi 


V případě, že během kontroly automatické kontroly insolvence nastane chyba, správcům aplikace je odeslán e_mail s chybovým logem.


 

Ruční kontrola 


Doporučujeme využívat automatickou kontrolu IR, kontrolu insolvence lze ale provést i ručně, volba 


Adresář – Adresář klientů - Akce – Insolvenční rejstřík – Kontrola za výběr …