Odečty - Hromadné odečty - Akce - Hromadná oprava
Volba je určena k hromadnému zadání odečtů dle vybraného filtru. Před zadáváním hodnot uveďte odchylku pro kontrolu zadávaných údajů. Program pak kontroluje, zda nová hodnota leží v mezích odchylky od poslední hodnoty.


V poli Nová hodnota zadejte požadovanou hodnotu odečtu . Pro kontrolu vždy vidíte hodnotu posledního odečtu. 


Pomocí tlačítek Předchozí / Další se dostanete na další odečet ve filtru. Pro posun na další odečet můžete použít i klávesu Enter.