Odečty – Hromadné odečty - Akce - Hromadná generace / výmaz odečtů


Volba slouží k vygenerování odečtů k zadanému datu. Vygenerují se odečty dle zadaného filtru s hodnotou 0 pro všechna platná měřidla a uživatele, kteří byli k datu odečtu nastěhovaní. Po vygenerování odečtů můžete použít sestavu Podklady s předchozím odečtem (odečtový protokol). Odečtené stavy k datu pak zadáte pomocí Akce - Hromadná oprava.
Zadejte datum odečtu, typ odečtu, případně použijte upřesňující rozšířený filtr.Volba Hromadná generace vygeneruje odečty s nulovou hodnotou dle zadaných podmínek pro měřidla a uživatele, kteří v době odečtu prostor užívali.
Takto vygenerované odečty jsou základem pro tisk odečtového protokolu, pro hromadné zadávání odečtů, případně export odečtů pro externí zpracování.


Volba Výmaz vymaže odečty dle zadaných podmínek.