Průřezový popis použití v technické správě ( KP/ žádosti/ objednávky / revize, došlé FA,... ) .